Søk:
Om Wenaas 
Bekledning 
SKO 
Teknisk PPE 
Profilklær- og artikler 
Løft 
Wenaas112 
Logg inn utstyrsportalen Express »
Sakkyndig virksomhet »
Tjenester »
Produkter »
Bruksanvisninger »
Løftetabeller »
Linker »
Kontakt oss »
Produktområde Løft består hos Wenaas av to kategorier - produkter og tjenester.


Produkter består av sertifiserte løfteredskaper som sjakler, kjetting, ståltau etc.
Tjenester består av sakkyndig kontroll og resertifisering av løfteredskap samt riggerverksted.

Kwintet Norge AS  avd. Kristiansand, er den eneste avdelingen i konsernet som har dette produktområdet.
Denne avdelingen har utviklet en spesiell kompetanse innen feltet løft, gjennom overtagelse av andre selskap
med lange historiske tradisjoner innen fagområdet.

Viktig informasjon!

Kwintet Norge AS avd. Løft er solgt til Certex Norge AS. Vi fortsetter vår virksomhet i Skibåsen 40 under navnet Certex Norge AS avd. Lochner. Alle ansatte er med videre.

Nytt Telefonnr: 38 12 46 20

www.certex.no