2.20_710x340_compressed80

W for kvalitet og trygghet

Wenaas W-en har en spesiell betydning for våre brukere. Den symboliserer sikkerhet og gir brukeren en egen trygghet. W-en betyr at arbeidstøyet er godt egnet for arbeidsoppgavene som skal utføres. 

NO_katalog710x340

En kunnskapsbedrift

Dagens, og ikke minst fremtidens, arbeidstøy er svært avanserte produkter. Wenaas har bygd opp et fagmiljø rundt dette som er enestående i nordisk sammenheng.

2.6%20Linjemann_65_710x340

kunden i fokus

I alt Wenaas gjør, har vi fokus på å tilfredsstille kundenes behov. Vi vil ha færrest mulig mellomledd fra produksjon til leveranse. Dette skaper et miljø og en mulighet til å være løsningsorientert.

3_fullwidth_710x340

Våre konsepter

Våre produktutviklere samarbeider tett med dem som faktisk bruker produktene, og er representert i flere HMS-utvalg, brukergrupper og referansegrupper hos våre kunder.